Złom stali nierdzewnej

Złom stali stopowych zawierający pierwiastki stopowe takie jak: Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Molibden (Mo)

AISI 304

AISI 309

AISI 316

AISI 420

AISI 431

ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ