Prezes zarządu / dyrektor handlowy

Grzegorz Mazur

Logistyka transportowa
import-eksport / gospodarka odpadami

Iwona Hańczyk

Logistyka magazynowa / inwestycje

Joanna Kaczmarek

Biuro

ZAPYTANIA / OFERTY